بیسکویت پتی بور کاکائویی و طعم دار

ترکیبات: آرد گندم، شکر، روغن نباتی هیدروژنه، شربت اینورت،شیر خشک، نمک تصفیه شده خوراکی، پودر وانیل،پودر کاکائو
دفتر شرکت 04432788885