شیرینی با مغزی انجیر و خرما (قالبی)

ترکیبات:آرد گندم،شکر،روغن نباتـی هیـدروژنه،شـربت اینورت،تخم مرغ تازه،نمک تصفیه شده خوراکی،طعم دهنده مجاز خوراکی،پودر مشابه طبیعی وانیل،خمیر انجیر و خرما