بیسکویت کرمدار وانیلی (ساندویچی)

ترکیبات: آرد گندم، شکر، روغن نباتی هیدروژنه، شربت اینورت، شیر خشک، نمک تصفیه شده خوراکی، پودر وانیل