بیسکویت طعم دار حاوی قند طبیعی 

ترکیبات: آرد گندم، شکر، روغن نباتی هیدروژنه، شربت اینورت،شیر خشک، نمک تصفیه شده خوراکی، پودر وانیل، طعم دهنده مجاز