شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > پتی بور و بیسکوئیت


پتیبور خوابیده
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2021

40 Pcs/Box

385 240 230

12 months

Slider 1

پتیبور بزرگ
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2012

49 Pcs/Box

405 319 175

12 months

پتیبور متوسط
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2003

30 Pcs/Box

307 225 175

12 months

Slider 1

پتیبور 9عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2005

208 Pcs/Box

490 270 230

12 months

پتیبور 16عددی بالشتی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2019

48 Pcs/Box

400 345 140

12 months

بیسکوئیت مخصوص کودکان سایز متوسط
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2036

48 Pcs/Box

370 212 165

12 months

بیسکوئیت مخصوص کودکان سایز بزرگ
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2051

28 Pcs/Box

335 230 165

12 months

بیسکوئیت مخصوص کودکان سایز کوچک
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2041

90 Pcs/Box

315 225 235

12 months

بیسکوئیت پذیرایی شکری
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2070

40 Pcs/Box

400 330 190

12 months

بیسکوئیت میوه ای ماهک
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2037

24 Pcs/Box

380 315 160

12 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت