شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > بیسکوئیت روکش دار


مارشمالو با روکش شکلات سفید
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2077

60 Pcs/Box

380 220 170

6~12 months

Slider 1

بیسکوئیت کرمدار شکلاتی مارشمالو
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2075

60 Pcs/Box

380 220 170

6~12 months

بیسکویت کرمدارشکلاتی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2038

60 Pcs/Box

380 220 170

6~12 months

Slider 1

نوقا با روکش شکلات
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1038

24 Pcs/Box

440 200 172

12 months

نوقا با روکش شکلات
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

6002

50 Pcs/Box

355 210 150

12 months

نوقا باروکش شکلات
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

6001

24 Pcs/Box

440 200 172

12 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت