شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > بیسکوئیت کرمدار


شوکوساندویچ لیوانی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2040

16 Pcs/Box

375 300 155

12 months

Slider 1

بیسکوئیت کرمدار تکی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2022

72 Pcs/Box

480 225 200

12 months

بیسکوئیت کرمدار 4عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2068

36 Pcs/Box

405 310 165

12 months

Slider 1

بیسکوئیت کرمدار 6عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2085

30 Pcs/Box

500 300 160

12 months

بیسکوئیت کرمدار 4عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2045

120 Pcs/Box

450 210 185

12 months

بیسکوئی کرمدار لیوانی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2053

40 Pcs/Box

335 207 200

12 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت