شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > کراکر و چوب شور


چوب شور پاکتی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

3023

48 Pcs/Box

380 300 270

12 months

Slider 1

چوب شور
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

3001

50 Pcs/Box

392 207 152

12 months

کراکر پنجره ای
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

3013

40 Pcs/Box

420 330 240

12 months

Slider 1

کراکر
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

3011

36 Pcs/Box

370 300 140

12 months

کراکر 9 عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

3019

72 Pcs/Box

375 245 210

12 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت