شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > انواع شیرینی


شیرینی دورنگ لیوانی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5003

40 Pcs/Box

340 230 185

4 months

Slider 1

شیرینی دورنگ 6عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5008

40 Pcs/Box

325 270 110

4 months

شیرینی دورنگ 4عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5002

72 Pcs/Box

350 270 125

4 months

Slider 1

شیرینی دورنگ جعبه ای
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5007

9 Pcs/Box

390 270 160

12 months

هاسمیک دوعددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5010

36 Pcs/Box

380 250 120

12 months

شیرینی خرمایی کلمبه 2عددی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

5015

40 Pcs/Box

445 235 150

4 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت