شیرین ناب باختر > تماس با کارخانه شیرین ناب باختر

آدرس و شماره تلفن کارخانه


آدرس : ارومیه - کیلومتر 5 جاده سرو - روستای جهتلو

صندوق پستی : 886

تلفن : 8-32788885   (044) 98+

32764975 / 32765269 / 32789594 / 32750777  (044 )

فاکس : 32788889  (044)  98+

پست الکترونیکی : info@shirinnabco.com

 

تماس از طریق تکمیل و ارسال فرم
 

موقعیت کارخانه بر روی نقشه


 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت