شیرین ناب باختر > محصولات و تولیدات > انواع کیک


کیک توپی مغزدار عسلی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

2073

36 Pcs/Box

370 275 180

4 months

Slider 1

کیک بادامی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1064

36 Pcs/Box

385 280 190

4 months

کیک کاکائویی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1032

40 Pcs/Box

425 225 195

4 months

Slider 1

کیک صبحانه
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1012

40 Pcs/Box

425 225 195

4 months

کیک ساده با مغز شکلات
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1033

40 Pcs/Box

425 225 195

4 months

کیک توپی شکلاتی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1004

60 Pcs/Box

370 220 220

4 months

کیک توپی مغزدارژلهای شکلاتی دوقلو
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1007

45 Pcs/Box

465 250 195

4 months

کیک توپی مغزدار شکلاتی کاکائویی دوقلو
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1015

36 Pcs/Box

450 190 190

4 months

کیک صبحانه دو رنگ کاکائویی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1034

36 Pcs/Box

465 200 200

4 months

کیک صبحانه خانواده
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1056

24 Pcs/Box

410 275 165

4 months

کیک صبحانه میوه ای کاراملین
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1069

36 Pcs/Box

485 200 200

4 months

کیک صبحانه کاراملین
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1091

36 Pcs/Box

485 200 200

4 months

کیک ایت کشمشی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1059

36 Pcs/Box

330 250 210

4 months

کیک ایت شکلاتی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1029

36 Pcs/Box

450 210 190

4 months

کیک لایه ای میوه ای
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1021

72 Pcs/Box

420 230 180

4 months

کیک لایه ای شطرنجی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1023

36 Pcs/Box

355 220 168

4 months

کیک لایه ای خانواده
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1045

36 Pcs/Box

430 240 225

4 months

کیک دارچینی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1037

36 Pcs/Box

445 235 150

4 months

کیک خرمایی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1050

36 Pcs/Box

445 235 150

4 months

کیک لایه ای کاکائویی
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1043

36 Pcs/Box

445 235 150

4 months

کیک لایه ای باروکش شکلات سفید
code

package

carton dimension

shelf life

L W H

1044

36 Pcs/Box

445 198 183

4 months

« »
 
شماره تلفن واحد فروش

تلفن : 32788885  044

نمابر : 32788889  044

تلفن همراه :

پست الکرونیکی : Sale@shirinnabco.com

 

سایر اطلاعات تماس

 

  تاییدیه ها برای تولیدات شرکت